Thíos Cois na Trá Domh

Ag siúl cois na trá domh i ndoimhneacht na hoíche,
An saol mór na gcodladh ‘s mise liom féin,
Na héanacha mara ag scairtigh go léanmhar,
Cosúil le hanamnacha bochta i bpéin.

Iomlán gealaí ‘s iomlán rabhartá,
Aoibhneas ‘s ciúnas ‘s áilleacht sa domhan,
Crónán na farraige ‘dul siar ar mo chluasa,
Bogcheol an uisce ag sileadh san abhainn.