Bloganna Gaeilge

Profil le Igor

Aimn:Igor Hadzi

Rugadh:12 ú Bealtaine 2001.

Aois:Deich.

Gruaig:Donn

Ard nó beag:Mesartha ard.

Ramhar nó tanai:Tanai.

Scoil:Scoil Naomh Joseph.

Rang:Rang a ceathair.

Clann:Mo Mhamaí Theresa,Mo Dhaidí Igor,Mo dearthair James,Mo deirfiur Gracie Mae,Mo dearthair Oliver.

Deoch:Fanta.

Spoirt:Ruglair,leodoiga agus snamh.

Bia:Squid

 

 

 

Profil le Kieran

Aois:  Kieran John

Suile: Gorm

Gruaig: donn\fionn

Ramhar nó taní: tanaí

Ard nó breag: ard

Rang: rang a ceathair

Scoil: Naomh  Joseph

Rugadh: 5 ú lúnasa 2001 BÁC

Mo chlann: mo dhaidí, mo mhamaí, mo dheartháir, mo

 

Zack profile

Name : Zachary

Age: 10 years

Eye: brown

Hear :brown

Fat or thin:thin

Tall or small : tall

School: El Prado

Born 27 08 2001

 

My Profile.

 

I like my sister

I like games

My hair is brown

My name is laurynas

I love lego

My favourite colour red

I love  junk food

By laurynas

 

Mo ProfÍl .   BY PATRICK

Aimn:   Padraig Darren.

Rugadh:15 ú Meitheamh 2001.

Aois:    Deich.

Suile:Gorm.

Gruaig:Fionn.

Ard  Beag:Mesartha Ard.

Ramhar  Tanaí:Tanaí.

Scoil:Scoil Naomh Ioseph.

Rang:Ranga Ceathair.

Clann:Mo Dhaidí Darren , Mo Mamaí Mary, Mo Deathaireacha Brían agus Ciarán agus Mise Agus Mise

No Rudaí Is Fearr Liom

Bia: Sceallóga

Deoch: fanta agus coke

    SLAN GO FOILL. LUCKY VIEWER

 

mo profile

Ainm:Dylan desment

Rugadh 17Eaneir2002

 

Mo profíl

Ainm? Joe Anthony

Rugadh?Bealtaine

Aois?deich

Suile?gorm

Gruaig?donn

Ard no beag? ard

Ramhar nó tanaí?tanaí

Scoil? Scoil naomh joseph.

Rang. Ranga ceathair.

Clann? mo dhaidí Noel agus mo mhaimí  caomhe.

peata?  Madra rex.

Profil le Rían

 

 

 

rían

 

Deich

gorm

donn

mesartha ard

tanaí

SCOIL

Mo profíle

AinmSeán

Rugadh29 ú Márta 2002

Aois: Naoí

Suile: Gorm

GruaigDonn

Ard nó beag: Ard

Ranhar nó tanaí: Tanaí

Scoil: Scoil  Naomh Ioseph

RangRang a ceather

Clann: Mo daidí  Lorcan,Momaí  Martina,Mo dearthair  James

 

No rudaí is fearr liom

BiaPizza

Deach: Rockshandy

Sport: Sacair agus GAA

 

Mo Proifíl

 

AinmBarra 

Rugadh14ú Lúnasa 2001Ath Claith

AoisDeich

Suile Donn

GruaigDonn

Ard nó beag : Ard

Ramhar nó TanaíTanaí

Scoil: Scoil Naomh Joseph’s B.N.S.

RangRanga Cearthair

ClannMo Dhaidí JamesMo Mhamaí JudithMo Daerthair Fintan,  Mo Deirfíureacha Ella agus Amy agus mo iasc Gossie

Na rudaí is fearr liom

BiaHotdog agus scealloga

Deoch úll

Clar teilifisTuff Puppy

Foreinn sacair: Manchester United F.C.

 

  Mo Próifíl

Ainm  Robbie Micheal agus  Jacob Ethan     

Rugadh: 7ú Mi Na Samhna agus 19 ú Eanaír

Aois: Naoi x2             

Súile: Glas  Gorm

Gruaig: Fionn agus Donn

Ard nó Beag: Ard agus Mesartha Ard

Ramhar nó Tanaí: Tanai agus Mearstha Tanai

Scoil: Scoil Naomh Iospesh

                                              

Rang: Rang a 4

 

 

 

 

      Cé atá i do chlann?

Peata: Iasc Orga George

 

Mo Próifíl

Ainm: Ryan Peter

Rugadh: 29 ú Mean Fómhar

Aois: Deich                       

Gruaig: donn

Ard nó Beag: Mesartha Ard     

Ramhar nó Tanaí:   MESARATH TANAí    

Scoil: Scoil Naomh Ioseph  

                                              

Rang: Rang a Ceathair       

Mo chlann: mo dhaidí Ray mo mhaimí Linda mo dheir fuireacha Rachel, Emma agus  Abbie

     

 

Bia: pizza

Deoch: fanta

 

 

  My Profile

Name aidan

Age 10

Born America

My school Saint Josephs BNS [Boys national school]

My favourite food is chicken

My favourite drink is milk

My favourite thing to do is play games

My eye colour is Light blue

My hair colour is blond

My Best friend is Alex Dunne

I am in 4th class

PROFIL LE Alexander Francis

 

Ainm: Alexander francis

Aois:naoí

Súile: gorm agus glas

Gruaig: Tá gruaig fionn orm.

Scoil:  scoil naomh Ioseph

Rang: rang a ceathair

Prófil Le Eoin

 

Ainm: Eoin Thomas

Rugadh: 18 ú Eanair 2002

Aois: Naoi

Suile: Gorm

Gruaig:Donn

Ard  Beag: Ard

Ramhar  Tanaí: Tanaí

Scoil: Scoil Naomh Ioseph

Rang:Rang a Ceathair

Mo Chlann: Mo Mhamaí Ann, Mo Dhadaí Tom, Mo Dheirfiúracha Eva agus Leah

 

 

Na Rudaí Is Fearr Liom

 

Bia: Pizza agus pasta

Deoch: Mi Wadí

Clar Teilifis: Myth Busters/Doctor Who/The Simpsons

Spóirt: Sacair

Leabhair: Diary of A Wimpy Kid/Percy Jackson/Skullduggery Pleasant/Artemis Fowl

Cluiche Riomhaire: Call of Duty/Halo/Battlefield

Foreinn Sacair: Liverpool/Aston Villa/Shamrock Rovers

 

The End

Slán

PROFIL LE GAVAN

 

 

 

Ainm –  Gavan  Coyle

Rugadh–  11 ú  Aibreán, 2002

Aois–  Naoí

Súile– Liath

Gruaig–  Donn/Fionn

Ard nó Beag– Mesartha   Ard

Ramhar    Tanaí–  Tanaí

Scoil-  Scoil Naomh   Ioseph

Rang-  Rang a Ceathair

Chlann-Mo Mhamaí,  Mo  Dhadaí,  Mo  Dearthaireacha  Finn  agus  Cian, Mo  Dearfuir  Rachel  agus  mise

 

 

Na  rudaí is fearr liom

Bia-   feoil

Deoch-   Fanta

Sport-  sacair, rugbaí, GAA, snámh

Foreinn  rugbaí- Ireland, Leinster

Clár  Teilifís- Mr. Bean, James Bond

Leabhar- James Bond

.Profil le Jack Thomas.

 

Ainm = Jack Thomas.

Gruaig = Donn.

Suile = Glas agus donn.

Rugadh = 10 ú luil 2001.

Scoil = Scoil Naomh Joseph.

Ard No Beag = Measartha ard.

Romhar nó tanai = Tanai

Bia = Scealloga. .

Rang = Ranga ceathair

Deach = Fanta.

Sport = Ag snamh.

Clar Teilifis = The Simpsons agus Futurama.

Leabar = Darren Shan agus Anthony Horowitz.

Clann = Mo Dhadai Donnchadh,Mo Mhamai Susan,Mo Dearthair Donnchadh.

Peata = Madra.Ainm = Milo.

Cleatha Riomhaire = PS2.

Mo cad é an leabhar is fear leat.

SlÁN

Profil le Kieran

Aois:  Kieran John

Suile: Gorm

Gruaig: down\fionn

Ramhar nó taní: taní

:Rang: rang ceathair

Scoil: naomh  joseph

Rugadh: 5 ú lúnasa 2001 bac

Mo clann: mo dadí, mo mamí, mo sister, mo sister agus mo brother.

na rudaí is fearr liom

doctor who is fearr liom tv

call of duty is fearr liom game

 

Prófil Le Matthew

 

Ainm: Matthew Samuel

Rugadh :26 ú aibrean

Aois : naoi

Gruaig: fionn

Súile : gorm

Ard nó beag ard

Ramhar nó tanaí ramhar

Scoil scoil naomh joseph

Rang rang a ceathair

Mo chlann mo mhamaí Marisa, mo dhaidí  ED mo dheartháir Daniel, mo dheirfíur Ella

o rudaí

 

bia  pizza

deoch  fanta

sport  sacair

leabhar  diary of a wimpy kid

 

 

Profíl le Nicky

 

Ainm:Nicky Mitchell

Rugadh:14 ú Meatneamh

Aois:Deich

Gruaig:Rúa

Ard nó beag:Mesartha ard

Ramhar nó tanai:Tanai

Scoil:Scoil Naomh Joseph

Rang:Ranga ceathair

Clann:Mo mhamai Lucy, Mo dhaid Fintan, Mo dearthoir Ellis agus Rowan agus Christopher

Bia: Mexican

Deoch: Coke

Spoirt: snamh agus tennis agus peile

Clar teleifis: The Simpsons agus Futurama

 

Mo profil.

Ainm;ryan.

Aois;naoi

Súile;Gorm.

Gruaig;Dhouwn.

Ard  nó Beag;Mesartha Ard.

Ramhar nó Tanaí;Ramhar.

Scoil;Scoil Naomh  Joseph.

Rang;Rang a Ceathair.

Mo clan ;Mo mhamaí.

 

Na rudaí fearr liom

 

Bia;chicken

Deoch;coke.

Sport;sáicar.

Forrein;Aresnal.

Clár telifis;Simpsons.

Leabhar;Darren shan.

Mo próifil

Anim? Shane joseph micheal Rugadh? 2002 aibreán 18ú

 

Aois : naoi

 

Suile? Glas/gorm

Gruaig? Rua/fionn

Ard nó beag?merasartha ard.

Ramharnó tana?tanaí.

Scoil?Scoil Naomh Joseph.

Rang? Ranga ceathair.

Clann? Mo dhaidí John, mo mhamaí Marie, mo deathair Luke, mo deirfíurecha Eve agus Maud.

 

Zac profile

 

Name : zacahry

 

Born 27 / 08/2001

 

Age : 10

 

Eyes : brown

 

Hair : brown

 

Height : kind of tall

 

Weight : skinny

 

School : el prado

 

Class : 5 class

 

Family : my father zac,  my mum maria , my brother : sean